Erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä kuudennen vuosiluokan aikana, ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen selkeästi muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys, joka toimitetaan pedagogiselle sihteerille. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi hallinnollinen päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään erityisen tuen purkamisesta päätös. Oppilaan tuki puretaan tavallisesti portaittain tehostetun tuen kautta yleiseen tukeen.

 

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2016

Erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä kuudennen vuosiluokan aikana, ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen selkeästi muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys, joka toimitetaan pedagogiselle sihteerille. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi hallinnollinen päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään erityisen tuen purkamisesta päätös. Oppilaan tuki puretaan tavallisesti portaittain tehostetun tuen kautta yleiseen tukeen.

 

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2016