Tehostettu tuki

Tehostettu tuki (PO 16 a §) Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se perustuu moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen arvioon ja on luonteeltaan yleistä oppimisen tukea vahvempaa ja pitkäjänteisempää. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, mutta ei opetuksen yksilöllistämistä, joka edellyttää aina erityisen tuen päätöksen. Tehostetun tuen aikana tukimuotojen käyttöä tehostetaan esimerkiksi siten, että tuen intensiteettiä lisätään, vaihdetaan opetusmenetelmää, tehostetaan edistymisen seurantaa, lisätään osa-aikaista erityisopetusta sekä tiivistetään yhteistyötä huoltajien kanssa. Myös oppilashuollon osuutta lisätään oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilaan saama tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.

 

 

Viimeksi päivitetty 06.04.2016

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki (PO 16 a §) Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se perustuu moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen arvioon ja on luonteeltaan yleistä oppimisen tukea vahvempaa ja pitkäjänteisempää. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, mutta ei opetuksen yksilöllistämistä, joka edellyttää aina erityisen tuen päätöksen. Tehostetun tuen aikana tukimuotojen käyttöä tehostetaan esimerkiksi siten, että tuen intensiteettiä lisätään, vaihdetaan opetusmenetelmää, tehostetaan edistymisen seurantaa, lisätään osa-aikaista erityisopetusta sekä tiivistetään yhteistyötä huoltajien kanssa. Myös oppilashuollon osuutta lisätään oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilaan saama tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunnitelmaan.

 

 

Viimeksi päivitetty 06.04.2016