Psykologipalvelut

Koulupsykologi – psyykkisen hyvinvoinnin, psykologisen kehityksen ja oppimisen psygologian asiantuntija

Perusturvakuntayhtymä Karvianen järjestää Vihdin koulupsykologipalvelut erityispalveluyksikön terveyskeskuspsykolgien toimesta. Vihdissä kuraattori-, psykologi-, ja kouluterveydenhuollon palveluja resursoidaan ja kohdennetaan alueellisen mallin mukaan. Jokaisella alueella toimii edellä mainittujen ammattikuntien nimetty toimija ja jokaiselle toimijalle kuuluu toiminta-alueellaan useampi koulu ja päiväkoti. Jokaisen koulun oppilashuollon sivuilta löytyy oman koulun psygologin yhteystiedot.

Koululaisten kanssa työskentelevän psykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Psykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Psykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Psykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti.

Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Psykologin työ voi ulottua yksittäisen oppilaan tapaamisesta ja hänen tilanteensa selvittelemisestä koko koulun toimintakulttuurin suunnitteluun osallistumiseen.

Milloin otan yhteyttä psykologiin?

Esimerkiksi jos

• lapsen koulunkäynnin aloittaminen mietityttää (kouluvalmius)

• lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea

• oppiminen on vaikeaa esim. mahdollisten oppimisen erityisvaikeuksien vuoksi

• oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa

• tunne-elämän asiat huolestuttavat (oppilas on esim. pelokas, suuttuvainen tai alakuloinen)

• lapsi tarvitsee tukea uuteen ympäristöön sopeutumisessa

• koulunkäyntiin tarvitaan erityistä tukea tai muita erityisjärjestelyjä

Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä psykologiin. Tuen tarve voi tulla esille myös oppilaan itsensä, yksittäisen opettajan kautta tai monialaisen asiantuntijaryhmän kautta.

Miten psykologi työskentelee?

• keskustelut oppilaan ja vanhempien kanssa

• keskustelut opettajien kanssa ja yhteistyö oppilaan tarvitseman tuen suunnittelussa

• oppituntien seuraaminen osana psykologista tutkimusta tai opettajan konsultointia

• psykologisten tutkimusten, arvioiden, selvitysten ja lausuntojen laatiminen

• vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

• osallistuminen psykologian alan asiantuntijana oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Työskentelyn kesto voi vaihdella yksittäisestä keskustelusta pitempiaikaiseen tukikontaktiin.

Psykologin ja vanhempien yhteistyö

Psykologien työhön kuuluu oleellisena osana yhteistyö vanhempien kanssa. Lapsen tilanteen ja tarpeiden ymmärtämiseksi sekä hänen mahdollisesti tarvitsemansa tuen suunnittelemiseksi on tärkeää saada vanhemmilta tietoa lapsen aiemmasta kehityksestä, koulunkäynnistä ja perheen tilanteesta. Psykologisten tutkimusten ja tukitoimien tarpeesta neuvotellaan aina ensin vanhempien kanssa. Samoin koulunkäyntiin liittyvät päätökset tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Psykologinen tutkimus ei itsessään johda tai sido mihinkään toimenpiteisiin, vaan sen avulla vanhemmat ja opettaja saavat tärkeää tietoa lapsesta koulunkäynnin tueksi.

Viimeksi päivitetty 04.04.2016

Psykologipalvelut

Koulupsykologi – psyykkisen hyvinvoinnin, psykologisen kehityksen ja oppimisen psygologian asiantuntija

Perusturvakuntayhtymä Karvianen järjestää Vihdin koulupsykologipalvelut erityispalveluyksikön terveyskeskuspsykolgien toimesta. Vihdissä kuraattori-, psykologi-, ja kouluterveydenhuollon palveluja resursoidaan ja kohdennetaan alueellisen mallin mukaan. Jokaisella alueella toimii edellä mainittujen ammattikuntien nimetty toimija ja jokaiselle toimijalle kuuluu toiminta-alueellaan useampi koulu ja päiväkoti. Jokaisen koulun oppilashuollon sivuilta löytyy oman koulun psygologin yhteystiedot.

Koululaisten kanssa työskentelevän psykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Psykologi toimii myös mm. vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Psykologin tapaamiset ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Psykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Psykologin vastaanotolle voi myös hakeutua täysin luottamuksellisesti.

Psykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin. Psykologi pyrkii edistämään oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan tehokkaasti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Psykologin työ voi ulottua yksittäisen oppilaan tapaamisesta ja hänen tilanteensa selvittelemisestä koko koulun toimintakulttuurin suunnitteluun osallistumiseen.

Milloin otan yhteyttä psykologiin?

Esimerkiksi jos

• lapsen koulunkäynnin aloittaminen mietityttää (kouluvalmius)

• lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea

• oppiminen on vaikeaa esim. mahdollisten oppimisen erityisvaikeuksien vuoksi

• oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa

• tunne-elämän asiat huolestuttavat (oppilas on esim. pelokas, suuttuvainen tai alakuloinen)

• lapsi tarvitsee tukea uuteen ympäristöön sopeutumisessa

• koulunkäyntiin tarvitaan erityistä tukea tai muita erityisjärjestelyjä

Vanhemmat voivat ottaa suoraan yhteyttä psykologiin. Tuen tarve voi tulla esille myös oppilaan itsensä, yksittäisen opettajan kautta tai monialaisen asiantuntijaryhmän kautta.

Miten psykologi työskentelee?

• keskustelut oppilaan ja vanhempien kanssa

• keskustelut opettajien kanssa ja yhteistyö oppilaan tarvitseman tuen suunnittelussa

• oppituntien seuraaminen osana psykologista tutkimusta tai opettajan konsultointia

• psykologisten tutkimusten, arvioiden, selvitysten ja lausuntojen laatiminen

• vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa

• osallistuminen psykologian alan asiantuntijana oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Työskentelyn kesto voi vaihdella yksittäisestä keskustelusta pitempiaikaiseen tukikontaktiin.

Psykologin ja vanhempien yhteistyö

Psykologien työhön kuuluu oleellisena osana yhteistyö vanhempien kanssa. Lapsen tilanteen ja tarpeiden ymmärtämiseksi sekä hänen mahdollisesti tarvitsemansa tuen suunnittelemiseksi on tärkeää saada vanhemmilta tietoa lapsen aiemmasta kehityksestä, koulunkäynnistä ja perheen tilanteesta. Psykologisten tutkimusten ja tukitoimien tarpeesta neuvotellaan aina ensin vanhempien kanssa. Samoin koulunkäyntiin liittyvät päätökset tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Psykologinen tutkimus ei itsessään johda tai sido mihinkään toimenpiteisiin, vaan sen avulla vanhemmat ja opettaja saavat tärkeää tietoa lapsesta koulunkäynnin tueksi.

Viimeksi päivitetty 04.04.2016