Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille osana hyvää kouluarkea. Opettajilla on vastuu sekä

opetusryhmän että oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamisessa

opetuksessa. Opettajan on arvioitava kaikissa opetustilanteissa oppilaan tuen tarpeita sekä tarjottava tarvittava tuki. Arjen tilanteiden havainnointi ja Vihdissä yhteisesti sovitut

havainnointimenetelmät ja seulat ohjaavat tukimuotojen suunnittelua.

Oppilaiden tuen tarpeisiin tartutaan varhain. Tuki suunnitellaan opettajien sekä

tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja hänen

huoltajansa kanssa. Yleisellä tuella mahdollistetaan oppilaan oppivelvollisuuden

suorittaminen edellytystensä mukaisesti ikätovereidensa joukossa sekä ennalta ehkäistään

tehostetun tai erityisen tuen tarpeen syntymistä.

 

Yleisen tuen muotoja ovat mm.

– koulun toimintakulttuuri; huolehtiva ja välittävä ilmapiiri

– monipuoliset opetusmenetelmät

– oppilaiden osallisuuden lisääminen

– yhteistyö huoltajien kanssa

– oppilashuollolliset tukitoimet

– oppilaanohjaus

– joustavat opetusjärjestelyt (esimerkiksi oppimisryhmät)

– samanaikaisopetus

– ennakoiva tukiopetus

– ajoittainen tukiopetus

– osa-aikaisen erityisopettajan lyhytaikainen tuki

– eriyttäminen

– iltapäivätoiminta

– kerhotoiminta

 

Viimeksi päivitetty 06.04.2016

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille osana hyvää kouluarkea. Opettajilla on vastuu sekä

opetusryhmän että oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamisessa

opetuksessa. Opettajan on arvioitava kaikissa opetustilanteissa oppilaan tuen tarpeita sekä tarjottava tarvittava tuki. Arjen tilanteiden havainnointi ja Vihdissä yhteisesti sovitut

havainnointimenetelmät ja seulat ohjaavat tukimuotojen suunnittelua.

Oppilaiden tuen tarpeisiin tartutaan varhain. Tuki suunnitellaan opettajien sekä

tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja hänen

huoltajansa kanssa. Yleisellä tuella mahdollistetaan oppilaan oppivelvollisuuden

suorittaminen edellytystensä mukaisesti ikätovereidensa joukossa sekä ennalta ehkäistään

tehostetun tai erityisen tuen tarpeen syntymistä.

 

Yleisen tuen muotoja ovat mm.

– koulun toimintakulttuuri; huolehtiva ja välittävä ilmapiiri

– monipuoliset opetusmenetelmät

– oppilaiden osallisuuden lisääminen

– yhteistyö huoltajien kanssa

– oppilashuollolliset tukitoimet

– oppilaanohjaus

– joustavat opetusjärjestelyt (esimerkiksi oppimisryhmät)

– samanaikaisopetus

– ennakoiva tukiopetus

– ajoittainen tukiopetus

– osa-aikaisen erityisopettajan lyhytaikainen tuki

– eriyttäminen

– iltapäivätoiminta

– kerhotoiminta

 

Viimeksi päivitetty 06.04.2016