Hoidollispedagogiset luokat

Hoidollispedagoginen toiminta on kohdennettu oppilaille, joiden koulunkäynti, psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen on vaarantunut erittäin merkitsevästi.

Kriteerinä hoidolliselle koulupaikalle oppilaaksi ottamiselle on jo olemassa oleva tai alkamassa oleva hoitokontakti lasten/nuortenpsykiatrian poliklinikalle. Oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös tai vähintään sitä edeltävä pedagoginen selvitys.

Toiminnan päätavoite on oppilaan koulukuntoisuuden parantaminen ja säännöllinen koulunkäynti. Huoltajan ja hoitavan tahon kanssa tehtävällä yhteistyöllä on kuntoutumisen kannalta merkittävä rooli.

Hakuprosessi on kuvattu kunnan opetussuunnitelmassa. Hakemukset käsitellään monialaisessa Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä. Hallinnolliset päätökset paikoista tekee kunnan pedagoginen sihteeri.

Koulupaikan kestoa arvioidaan/tarkistetaan yksilöllisesti yhteistyössä huoltajan ja hoitotahon kanssa vähintään lukuvuosittain tai tarpeen muuttuessa.

Hoidollispedagogista iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulussa tarpeen mukaan. Tarvetta harkitaan oppilaskohtaisesti yhdessä huoltajien, opetushenkilöstön ja hoitavien tahojen kanssa.

Koko kunnan yhteiset hoidollispedagogiset luokat:

Nummelan koulussa (alakouluikäisten luokka)

Vihdin yhteiskoulussa (yläkouluikäisten luokka)

Viimeksi päivitetty 06.04.2016

Yhteystiedot

Lisätietoja:

Pedagoginen sihteeri Hanna Arvilommi
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)vihti.fi
puh. 044-042 1563

Hoidollispedagogiset luokat

Hoidollispedagoginen toiminta on kohdennettu oppilaille, joiden koulunkäynti, psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen on vaarantunut erittäin merkitsevästi.

Kriteerinä hoidolliselle koulupaikalle oppilaaksi ottamiselle on jo olemassa oleva tai alkamassa oleva hoitokontakti lasten/nuortenpsykiatrian poliklinikalle. Oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös tai vähintään sitä edeltävä pedagoginen selvitys.

Toiminnan päätavoite on oppilaan koulukuntoisuuden parantaminen ja säännöllinen koulunkäynti. Huoltajan ja hoitavan tahon kanssa tehtävällä yhteistyöllä on kuntoutumisen kannalta merkittävä rooli.

Hakuprosessi on kuvattu kunnan opetussuunnitelmassa. Hakemukset käsitellään monialaisessa Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä. Hallinnolliset päätökset paikoista tekee kunnan pedagoginen sihteeri.

Koulupaikan kestoa arvioidaan/tarkistetaan yksilöllisesti yhteistyössä huoltajan ja hoitotahon kanssa vähintään lukuvuosittain tai tarpeen muuttuessa.

Hoidollispedagogista iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulussa tarpeen mukaan. Tarvetta harkitaan oppilaskohtaisesti yhdessä huoltajien, opetushenkilöstön ja hoitavien tahojen kanssa.

Koko kunnan yhteiset hoidollispedagogiset luokat:

Nummelan koulussa (alakouluikäisten luokka)

Vihdin yhteiskoulussa (yläkouluikäisten luokka)

Viimeksi päivitetty 06.04.2016