Koulukuraattorit

Kuraattori – sosiaalisten kysymysten asiantuntija koulussa

Vihdissä on viisi kuraattoria, jotka työskentelevät esi-, perus- ja toisen asteen oppilaiden ja opiskelijoiden parissa. Yksi kuraattoreista toimii vastaavan kuraattorin tehtävässä. Kullakin kuraattorilla on oma toimialueensa, johon kuuluu useita eri yksiköitä. Jokaiselle koululle on nimetty oma kuraattorinsa, jonka yhteystiedot löytyvät koulun sivuilta.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, oppilasryhmien, opettajien, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä muiden viranomaisten kuten lastensuojelun kanssa. Koulukuraattori kuuluu koulun henkilökuntaan.

Koulukuraattorin tehtävät voivat liittyä yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen tai oppilashuollon yhteistyöhön esimerkiksi seuraavasti:

Yksilöön kohdistuva työ

 • Oppilaiden yksilöllinen tukeminen
 • Tuen ja ohjauksen tarjoaminen oppilaille koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä tilanteissa
 • Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä sekä erilaisissa ongelmatilanteissa
 • Sosiaalisten selvitysten laatiminen
 • Oppilaiden tukeminen koulunkäynnin nivelvaiheissa
 • Oppilaan ja perheen ohjaaminen koulun ulkopuolisen tuen piiriin
 • Osallistuminen yksilöllisiin monialaisiin asiantuntijaryhmiin
 • Kirjallinen työ kuten asiakastyön kirjaaminen asiakaskertomukseen sekä lausuntojen ja yhteenvetojen laatiminen


Kouluyhteisöön liittyvä työ

 • Koulu- tai oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen, kehittämiseen ja seuraamiseen osallistuminen
 •  Oppilashuollon toimintamallien kehittämiseen osallistuminen
 • Ryhmien ja luokkien kanssa työskentely – Kuraattori voi tehdä erilaisia oppimisryhmiä ja luokkia koskevia interventioita ja kartoituksia (esim. koulukiusaaminen, kaverisuhteet, luokan työskentelyilmapiiri)
 • Koulun kriisityöhön osallistuminen ja psykososiaalisen tuen tarjoaminen yhteisölle, ryhmille tai oppilaille. Kuraattori on koulun kriisityössä tärkeässä roolissa.


Yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvä työ

 • Koulun tai monialaisen oppilas- ja opiskelijahuoltotyön kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuminen
 • Alueelliseen monialaiseen oppilashuoltoryhmätyöskentelyyn osallistuminen
 • Osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn
 • Koulun opetussuunnitelman laatimiseen osallistuminen
 • Koulun tai henkilöstön konsultaatio
 • Kodin ja koulun yhteistyö
 • Monialainen ja hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö sekä verkostomaisen toimintatavan edistäminen lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa
 • Oppilashuolto- ja koulukuraattoritoiminnan kehittämiseen sekä muuhun kehittämistoimintaan osallistuminen

 

Koulukuraattorin asiakastyötä säätelee koululainsäädännön ohella mm. lastensuojelulaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolaki.

Koulukuraattori noudattaa työssään sosiaalityön ammattieettisiä periaatteita.

Viimeksi päivitetty 04.04.2016

Koulukuraattorit

Kuraattori – sosiaalisten kysymysten asiantuntija koulussa

Vihdissä on viisi kuraattoria, jotka työskentelevät esi-, perus- ja toisen asteen oppilaiden ja opiskelijoiden parissa. Yksi kuraattoreista toimii vastaavan kuraattorin tehtävässä. Kullakin kuraattorilla on oma toimialueensa, johon kuuluu useita eri yksiköitä. Jokaiselle koululle on nimetty oma kuraattorinsa, jonka yhteystiedot löytyvät koulun sivuilta.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, oppilasryhmien, opettajien, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä muiden viranomaisten kuten lastensuojelun kanssa. Koulukuraattori kuuluu koulun henkilökuntaan.

Koulukuraattorin tehtävät voivat liittyä yksittäisen oppilaan tukemiseen, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen tai oppilashuollon yhteistyöhön esimerkiksi seuraavasti:

Yksilöön kohdistuva työ

 • Oppilaiden yksilöllinen tukeminen
 • Tuen ja ohjauksen tarjoaminen oppilaille koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä tilanteissa
 • Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä sekä erilaisissa ongelmatilanteissa
 • Sosiaalisten selvitysten laatiminen
 • Oppilaiden tukeminen koulunkäynnin nivelvaiheissa
 • Oppilaan ja perheen ohjaaminen koulun ulkopuolisen tuen piiriin
 • Osallistuminen yksilöllisiin monialaisiin asiantuntijaryhmiin
 • Kirjallinen työ kuten asiakastyön kirjaaminen asiakaskertomukseen sekä lausuntojen ja yhteenvetojen laatiminen


Kouluyhteisöön liittyvä työ

 • Koulu- tai oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen, kehittämiseen ja seuraamiseen osallistuminen
 •  Oppilashuollon toimintamallien kehittämiseen osallistuminen
 • Ryhmien ja luokkien kanssa työskentely – Kuraattori voi tehdä erilaisia oppimisryhmiä ja luokkia koskevia interventioita ja kartoituksia (esim. koulukiusaaminen, kaverisuhteet, luokan työskentelyilmapiiri)
 • Koulun kriisityöhön osallistuminen ja psykososiaalisen tuen tarjoaminen yhteisölle, ryhmille tai oppilaille. Kuraattori on koulun kriisityössä tärkeässä roolissa.


Yhteistyöhön ja kehittämiseen liittyvä työ

 • Koulun tai monialaisen oppilas- ja opiskelijahuoltotyön kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuminen
 • Alueelliseen monialaiseen oppilashuoltoryhmätyöskentelyyn osallistuminen
 • Osallistuminen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn
 • Koulun opetussuunnitelman laatimiseen osallistuminen
 • Koulun tai henkilöstön konsultaatio
 • Kodin ja koulun yhteistyö
 • Monialainen ja hallintokuntien rajat ylittävä yhteistyö sekä verkostomaisen toimintatavan edistäminen lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa
 • Oppilashuolto- ja koulukuraattoritoiminnan kehittämiseen sekä muuhun kehittämistoimintaan osallistuminen

 

Koulukuraattorin asiakastyötä säätelee koululainsäädännön ohella mm. lastensuojelulaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuoltolaki.

Koulukuraattori noudattaa työssään sosiaalityön ammattieettisiä periaatteita.

Viimeksi päivitetty 04.04.2016