Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jonka tavoitteena on välittää tietoa lasten ja nuorten kasvuoloihin liittyvistä tekijöistä ja sosiaalisista ongelmista. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan yhteisenä koko perusturvakuntayhtymä Karviaisen (Karkkilan ja Vihdin) alueelle. Suunnitelma toimii myös Karviaisen alueen kuntien nuorisopoliitiikan kehittämisohjelman mukaisena lapsi- ja nuorisopoliittisena ohjelmana.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja päivitetään vuosittain ennen talousarvion laadintaa. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seuraa alueella toimiva lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, jossa on edustettuna lasten ja nuorten palveluiden johtavat viranhaltijat jäsenkunnista ja perusturvakuntayhtymä Karviaisesta. Suunnitelma on paikallisen verkostoyhteistyön ja suunnittelun väline toimijoiden yhteisen käsityksen löytämiseksi ja asioiden eteenpäin viemiseksi.

Päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään toukokuun 2016 aikana Vihdin kunnanvaltuustossa.

Hyväksytty suunnitelma  liitetään tälle sivulle.

Viimeksi päivitetty 06.04.2016

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jonka tavoitteena on välittää tietoa lasten ja nuorten kasvuoloihin liittyvistä tekijöistä ja sosiaalisista ongelmista. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan yhteisenä koko perusturvakuntayhtymä Karviaisen (Karkkilan ja Vihdin) alueelle. Suunnitelma toimii myös Karviaisen alueen kuntien nuorisopoliitiikan kehittämisohjelman mukaisena lapsi- ja nuorisopoliittisena ohjelmana.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan valtuustokausittain ja päivitetään vuosittain ennen talousarvion laadintaa. Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seuraa alueella toimiva lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, jossa on edustettuna lasten ja nuorten palveluiden johtavat viranhaltijat jäsenkunnista ja perusturvakuntayhtymä Karviaisesta. Suunnitelma on paikallisen verkostoyhteistyön ja suunnittelun väline toimijoiden yhteisen käsityksen löytämiseksi ja asioiden eteenpäin viemiseksi.

Päivitetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään toukokuun 2016 aikana Vihdin kunnanvaltuustossa.

Hyväksytty suunnitelma  liitetään tälle sivulle.

Viimeksi päivitetty 06.04.2016