Oppilashuolto

Esiopetuksessa olevalla lapsella on lakisääteinen oikeus oppilashuollon palveluihin. Perusopetuslain edellyttämää oppilashuoltotyötä on Vihdissä laajennettu myös varhaiskasvatuksen puolelle.

Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Hyvässä yhteistyössä kotien kanssa edistetään välittämisen, keskinäisen huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria.

Kussakin päivähoitoyksikössä on oppilashuoltoryhmä, jonka toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja. Vanhemmille tiedotetaan oppilashuoltoryhmien toiminnasta. Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Neuvolaterveydenhoitaja kuuluu oppilashuoltoryhmään ja saa sitä kautta tietoa alueen lasten hyvinvoinnista. Neuvolan kanssa tehdään tiiviistä yhteistyötä erityisesti lasten 4-vuotis neuvolatarkastuksessa.

Kasvattajan työn tukena toimivat alueelliset erityislastentarhanopettajat, jotka kuuluvat oman alueensa yksikköjen oppilashuoltoryhmiin. Alueelliset erityislastentarhanopettajat kartoittavat lapsen kehitystä ja oppimista, konsultoivat kasvattajia ja vanhempia sekä antavat heille työvälineitä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Erityispalveluyksikkö tarjoaa yksilöityä apua ja tukea lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Erityispalveluyksikössä työskentelevät psykologit, toimintaterapeutit ja puheterapeutit, jotka osallistuvat päivähoitoyksikön oppilashuoltoryhmään. Lähetteen erityispalveluyksikön toiminnan piiriin voi varhaiskasvatuksessa tehdä alueellinen erityislastentarhanopettaja tai ryhmässä toimiva erityislastentarhanopettaja. Asiasta sovitaan yhdessä vanhempien kanssa.

Sosiaalipalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua lasten arkeen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa, joissa peruspalveluiden tarjoamat palvelut eivät ole riittäviä. He tukevat huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Kutsuttuina sosiaalipalvelun (esim. lastensuojelun tai perheneuvolan) työntekijät osallistuvat varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmään.

 

 

Viimeksi päivitetty 12.09.2016

Oppilashuolto

Esiopetuksessa olevalla lapsella on lakisääteinen oikeus oppilashuollon palveluihin. Perusopetuslain edellyttämää oppilashuoltotyötä on Vihdissä laajennettu myös varhaiskasvatuksen puolelle.

Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Hyvässä yhteistyössä kotien kanssa edistetään välittämisen, keskinäisen huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria.

Kussakin päivähoitoyksikössä on oppilashuoltoryhmä, jonka toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja. Vanhemmille tiedotetaan oppilashuoltoryhmien toiminnasta. Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Neuvolaterveydenhoitaja kuuluu oppilashuoltoryhmään ja saa sitä kautta tietoa alueen lasten hyvinvoinnista. Neuvolan kanssa tehdään tiiviistä yhteistyötä erityisesti lasten 4-vuotis neuvolatarkastuksessa.

Kasvattajan työn tukena toimivat alueelliset erityislastentarhanopettajat, jotka kuuluvat oman alueensa yksikköjen oppilashuoltoryhmiin. Alueelliset erityislastentarhanopettajat kartoittavat lapsen kehitystä ja oppimista, konsultoivat kasvattajia ja vanhempia sekä antavat heille työvälineitä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Erityispalveluyksikkö tarjoaa yksilöityä apua ja tukea lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Erityispalveluyksikössä työskentelevät psykologit, toimintaterapeutit ja puheterapeutit, jotka osallistuvat päivähoitoyksikön oppilashuoltoryhmään. Lähetteen erityispalveluyksikön toiminnan piiriin voi varhaiskasvatuksessa tehdä alueellinen erityislastentarhanopettaja tai ryhmässä toimiva erityislastentarhanopettaja. Asiasta sovitaan yhdessä vanhempien kanssa.

Sosiaalipalvelut on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua lasten arkeen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa, joissa peruspalveluiden tarjoamat palvelut eivät ole riittäviä. He tukevat huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Kutsuttuina sosiaalipalvelun (esim. lastensuojelun tai perheneuvolan) työntekijät osallistuvat varhaiskasvatuksen oppilashuoltoryhmään.

 

 

Viimeksi päivitetty 12.09.2016