Omien laitteiden käyttö Vihdin kouluissa

Taustaa:

Vihdin koulut on varustettu tai varustetaan langattomalla verkolla, joka mahdollistaa internetyhteyden käyttämisen myös oppilaiden omilla päätelaitteilla. Päätelaitteiksi luetaan tässä esimerkiksi kannettavat tietokoneet, tablettitietokoneet ja älypuhelimet. Langaton verkko on asennettu tai asennetaan siten, että sen käyttö on mahdollisimman sujuvaa oppitunneilla. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa esimerkiksi tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Tietoa haetaan sähköisistä tietolähteistä ja tehtäviä tehdään sähköiselle oppimisalustalle. Vuonna 2016 tulevat sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät opiskelijoilta hyvää tieto- ja viestintäteknisten välineiden hallintaa. Onkin lähes välttämätöntä tukea mahdollisuutta lukion opiskelijoiden omien laitteiden käyttöön opiskelussa, jotta opiskelijat saavuttavat valmiudet sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen.

Omien laitteiden käytön periaatteet:

Oppilaiden sallitaan tuoda kouluun ja käyttää omia oppimiskäyttöön soveltuvia päätelaitteita ja käyttää niitä koulun tarjoamassa langattomassa verkossa. Kouluja kannustetaan kehittämään opetustaan hyödyntämään uutta teknologiaa. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta ja säilytyksestä. Koulun tarjotessa langattoman liittymän verkkoon, omaa mobiililiittymää ei pääsääntöisesti tarvita, mutta päätelaitteen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista mobiilikustannuksista vastaa oppilas. Laitteen rikkoutuessa, hävitessä tai tultua varastetuksi koulu ei ole korvausvelvollinen. Näissä tapauksissa toimitaan kuten minkä tahansa oppilaan omaisuutta koskevan rikkoutumis-, häviämis- tai varkaustapauksen kanssa.

Vahingonkorvauslain (412/1974) mukaan korvausvelvollinen on se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon. Vahingon aiheuttaja on siis korvausvelvollinen.

Oppilasta ei velvoiteta hankkimaan tai tuomaan omaa laitetta, vaan koululla tulee olla oppilaiden välisen tasa-arvon toteutumiseksi riittävä määrä päätelaitteita oppilaille lainattavaksi. Tuomalla päätelaitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan koulun sääntöjä laitteiden käytössä ja opettajan ohjeita oppitunnilla.

Koulun tulee perehdyttää oppilaat turvalliseen netin käyttöön, nettietikettiin ja vastuulliseen toimintaan verkossa. Koulun tulee myös tarvittaessa antaa oppilaalle ohjeet oppilaiden omien laitteiden lataamisesta ja säilyttämisestä. Huoltajien tulee ohjeistaa oppilaat koulumatkojen osalta päätelaitteiden turvalliseen käyttöön ja säilyttämiseen.

Päätelaitteen käyttö oppitunneilla :

Opettaja valitsee opiskelussa käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita.

Päätelaitteiden käyttö välitunnilla:

Laitteiden käyttö kouluajalla tapahtuu koulun sääntöjen puitteissa. Koulu voi määritellä omien järjestyssääntöjen mukaisesti rajoituksia laitteiden käyttöön oppituntien ulkopuolella

Käyttösäännöt oppilaiden omien päätelaitteiden käyttöön koulussa:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti opetuksessa. Oppilaita tulee opettaa vastuulliseen ja tavoitteelliseen TVT:n käyttöön. Opettaja valitsee opiskelussa käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita.

1. Oppilas sitoutuu käyttämään omia nettiyhteyttä käyttäviä laitteitaan kouluajalla koulun ohjeiden mukaisesti. Tuomalla laitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

2. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Koululla on langaton verkko, jota on mahdollista käyttää.

3. Kunta ei ole korvausvelvollinen oppilaiden omaisuutta kohdanneista vahingoista, eikä koulu siten esim. korvaa koulupäivän aikana rikkoontunutta tai kadonnutta päätelaitetta. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta.

Viimeksi päivitetty 01.04.2016

Omien laitteiden käyttö Vihdin kouluissa

Taustaa:

Vihdin koulut on varustettu tai varustetaan langattomalla verkolla, joka mahdollistaa internetyhteyden käyttämisen myös oppilaiden omilla päätelaitteilla. Päätelaitteiksi luetaan tässä esimerkiksi kannettavat tietokoneet, tablettitietokoneet ja älypuhelimet. Langaton verkko on asennettu tai asennetaan siten, että sen käyttö on mahdollisimman sujuvaa oppitunneilla. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti opetuksessa esimerkiksi tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. Tietoa haetaan sähköisistä tietolähteistä ja tehtäviä tehdään sähköiselle oppimisalustalle. Vuonna 2016 tulevat sähköiset ylioppilaskirjoitukset edellyttävät opiskelijoilta hyvää tieto- ja viestintäteknisten välineiden hallintaa. Onkin lähes välttämätöntä tukea mahdollisuutta lukion opiskelijoiden omien laitteiden käyttöön opiskelussa, jotta opiskelijat saavuttavat valmiudet sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen.

Omien laitteiden käytön periaatteet:

Oppilaiden sallitaan tuoda kouluun ja käyttää omia oppimiskäyttöön soveltuvia päätelaitteita ja käyttää niitä koulun tarjoamassa langattomassa verkossa. Kouluja kannustetaan kehittämään opetustaan hyödyntämään uutta teknologiaa. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta ja säilytyksestä. Koulun tarjotessa langattoman liittymän verkkoon, omaa mobiililiittymää ei pääsääntöisesti tarvita, mutta päätelaitteen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista mobiilikustannuksista vastaa oppilas. Laitteen rikkoutuessa, hävitessä tai tultua varastetuksi koulu ei ole korvausvelvollinen. Näissä tapauksissa toimitaan kuten minkä tahansa oppilaan omaisuutta koskevan rikkoutumis-, häviämis- tai varkaustapauksen kanssa.

Vahingonkorvauslain (412/1974) mukaan korvausvelvollinen on se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon. Vahingon aiheuttaja on siis korvausvelvollinen.

Oppilasta ei velvoiteta hankkimaan tai tuomaan omaa laitetta, vaan koululla tulee olla oppilaiden välisen tasa-arvon toteutumiseksi riittävä määrä päätelaitteita oppilaille lainattavaksi. Tuomalla päätelaitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan koulun sääntöjä laitteiden käytössä ja opettajan ohjeita oppitunnilla.

Koulun tulee perehdyttää oppilaat turvalliseen netin käyttöön, nettietikettiin ja vastuulliseen toimintaan verkossa. Koulun tulee myös tarvittaessa antaa oppilaalle ohjeet oppilaiden omien laitteiden lataamisesta ja säilyttämisestä. Huoltajien tulee ohjeistaa oppilaat koulumatkojen osalta päätelaitteiden turvalliseen käyttöön ja säilyttämiseen.

Päätelaitteen käyttö oppitunneilla :

Opettaja valitsee opiskelussa käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita.

Päätelaitteiden käyttö välitunnilla:

Laitteiden käyttö kouluajalla tapahtuu koulun sääntöjen puitteissa. Koulu voi määritellä omien järjestyssääntöjen mukaisesti rajoituksia laitteiden käyttöön oppituntien ulkopuolella

Käyttösäännöt oppilaiden omien päätelaitteiden käyttöön koulussa:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään monipuolisesti opetuksessa. Oppilaita tulee opettaa vastuulliseen ja tavoitteelliseen TVT:n käyttöön. Opettaja valitsee opiskelussa käytettävät menetelmät ja työtavat ja voi tapauskohtaisesti kieltää oppilaita käyttämästä omia laitteita.

1. Oppilas sitoutuu käyttämään omia nettiyhteyttä käyttäviä laitteitaan kouluajalla koulun ohjeiden mukaisesti. Tuomalla laitteen kouluun oppilas sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

2. Oppilas vastaa itse oman laitteensa ylläpidosta, säilyttämisestä ja kustannuksista mukaan lukien mahdolliset mobiilidatakustannukset. Koululla on langaton verkko, jota on mahdollista käyttää.

3. Kunta ei ole korvausvelvollinen oppilaiden omaisuutta kohdanneista vahingoista, eikä koulu siten esim. korvaa koulupäivän aikana rikkoontunutta tai kadonnutta päätelaitetta. Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta.

Viimeksi päivitetty 01.04.2016